Xatolik ko'rdingizmi?

Reyting

Boshqalarning natijalari bilan solishtirish uchun tizimga kiring.

O'rin people directions_runTezlik track_changesAniqlik, %
1
test1
05.07.2018
199.9 96.9
2
Javlonbek Turebayev
11.08.2018
184.7 95.1